Afbeelding invoegen

Word Vervolg

In de actieve praktijkgerichte cursus Word Vervolg wordt aandacht besteed aan het standaardiseren van documenten, het werken met grote documenten en het invoegen van objecten en figuren. Daarbij leert u gegevensbestanden samen te voegen voor het verzenden van een mailing of het maken van etiketten.

 Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die de geavanceerde mogelijkheden van Word wil leren kennen en leren toepassen. Bijvoorbeeld voor het maken van rapporten of andere grote documenten of voor het verzorgen van een mailing.

Doel

Na afloop van de training:

  • kent u de geavanceerde mogelijkheden van Word;
  • kunt u uw documenten standaardiseren;
  • kunt navigeren in grote documenten, werken met secties en inhoudsopgaven en indexen maken;
  • kunt u objecten en figuren invoegen;
  • kunt u gegevensbestanden samenvoegen en een mailing maken;
  • weet u hoe u macro's kunt inzetten om uw werk te vereenvoudigen en te versnellen;
  • heeft u de opleidingsthema's toegepast in opdrachten en cases.

Aanpak

De enthousiaste docent verduidelijkt de nieuwe onderwerpen met uitleg en aansprekende praktijkvoorbeelden. Dit wordt afgewisseld met oefeningen en opdrachten, die op de PC worden uitgevoerd. Het lesmateriaal dat gebruikt wordt kunt u later gebruiken als naslagwerk of zelfstudiemateriaal.

Welke voorkennis heeft u nodig?

Kennis van en ervaring met Windows en Word Basis is noodzakelijk.

Duur, tijden en certificaat

De opleiding duurt twee dagen. De lesdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat.

Bijzonderheden?

Vanzelfsprekend kan deze training ook privé worden verzorgd, in projectvorm worden georganiseerd of exact op maat worden gesneden voor uw organisatie. Neem vrijblijvend contact op of bel 06-23 64 20 98 voor meer informatie en bespreking van uw wensen.

Inhoud