Communicatie

Alle uitingen, zowel geschreven maar ook verbaal of non-verbaal, zijn communicatievormen.

Helaas leidt communicatie soms tot onbedoelde resultaten. Daarom zijn veel conflicten zijn terug te voeren op een verstoorde communicatie.

CTC helpt u graag met het verbeteren van de communicatie.
Bij een verstoorde communicatie of een conflict zorgt CTC, als onafhankelijk deskundige, voor een acceptabele oplossing voor beide partijen. Dus geen dure of langlopende juridische schermutselingen.

Ook kunnen wij voor u als woordvoerder optreden of ondersteunen bij het overbrengen van de gewenste boodschap.