Afbeelding invoegen

Microsoft Excel vervolg

In de actieve en praktijkgerichte cursus Excel Vervolg wordt aandacht besteed aan de geavanceerde mogelijkheden van Excel. Een uitgebreide behandeling van de beschikbare functies tezamen met verschillende oplossingsmethoden waarmee u uw gegevens sneller kunt analyseren leveren u al snel veel tijdwinst op. Het werken met databases en draaitabellen en uw routinematige handelingen verkorten door macro'sdoen daar nog een schepje bovenop!

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zich na de basisvaardigheden verder wil verdiepen in de geavanceerde mogelijkheden van Excel. Voor het maken van databases en draaitabellen, meer functies, het inzetten van geautomatiseerde oplossingsmethoden of macro's.

Doel

Na afloop van de training:

  •   kent u verschillende geavanceerde toepassingsmogelijkheden van Excel
  •   kunt u nieuwe functies gebruiken
  •   kent u de methoden waarmee u vlot gegevens kunt analyseren
  •   kunt u een database opzetten
  •   kunt u informatie uit databases op verschillende wijzen analyseren en presenteren
  •   kunt u werken met macro's en uw spreadsheets standaardiseren

Aanpak

De enthousiaste docent verduidelijkt de nieuwe onderwerpen met uitleg en aansprekende praktijkvoorbeelden. Dit wordt afgewisseld met oefeningen en opdrachten, die op de PC worden uitgevoerd. Het lesmateriaal dat gebruikt wordt kunt u later gebruiken als naslagwerk of zelfstudiemateriaal.

Welke voorkennis heeft u nodig?

Kennis van MS Windows en Excel Basis is noodzakelijk.

Duur, tijden en certificaat?

De opleiding duurt twee dagen. De lesdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat.

Bijzonderheden?

Vanzelfsprekend kan deze training ook privé worden verzorgd, in projectvorm worden georganiseerd of exact op maat worden gesneden voor uw organisatie. Neem vrijblijvend contact op of bel 06-2364 2098 voor meer informatie en bespreking van uw wensen.

Inhoud training Excel vervolg