Inhoud van de training Excel vervolg

Functies

 • Veel gebruikte functies (zoekfuncties, functies uit de help, datum en tijdberekening, financiële en tekstfuncties, CEL, converteren, invoegtoepassingen)
 • Cellen benoemen (celnamen gebruiken, definiëren en verwijderen, namen in celreferenties)
 • Berekeningen over spreadsheets (driedimensionaal werken, werkruimte opslaan, samenvoegen van bestanden)
 • Werkgroepfuncties (gedeeld spreadsheet instellen, wijzigingen en beperkingen)

Analyse instrumenten

 • Doelzoeken
 • Invoegtoepassing Oplosser
 • Scenario's

Databases

 • Introductie in databases (opbouwen, sorteren)
 • Filteren (autofilter, aangepast en uitgebreid filter, subtotalen)
 • Databasefuncties (AANTAL.ALS, SOM.ALS, databasefuncties)
 • Draaitabellen en -grafieken (draaitabelrapport maken, indeling wijzigen, draaitabel filteren, wijzigen velden, draaitabel ophalen, draaigrafiekrapport)

Macro's

 • Macro's (opnemen, uitvoeren, opslaan en bekijken)
 • Macro's wijzigen (fouten, bewerken, projectverkenner)
 • Absoluut en relatief opnemen (combinatie opnemen)
 • Start mogelijkheden (macro aan menuoptie toewijzen, menu verwijderen, nieuwe menubalk maken, macro starten via knop op werkbalk)
 • Persoonlijke macromap
 • Sjablonen (opslaan als, wijzigen sjabloon)

  Terug