Inhoud van de training

Kennismaking

 • Starten en sluiten, schermverkenning, werkbalken tonen en verbergen
 • Helpfuncties gebruiken
 • Begrippen, database, gegevensanalyse, primaire sleutel, index
 • Bestaande databases
 • Database openen en sluiten, wisselen tussen weergaven
 • Tabellen, openen, opslaan, sluiten, recordnavigatie, records toevoegen, bewerken en verwijderen, tabel sorteren
 • Zoeken en filteren
 • Database opslaan
 • Database en tabellen maken
 • Nieuwe database maken
 • Nieuwe tabel maken in ontwerpweergave, primaire sleutel, gegevensbladweergave vanuit tabelontwerpvenster
 • Veldeigenschappen, veldlengte, tekstopmaak, getalopmaak, datumopmaak, restrictie, standaardwaarde, voorwaarde instellen
 • Indexeren

Databaseontwerp wijzigen

 • Aanpassen veldvolgorde
 • Wissen veld, velden toevoegen
 • Wijzigen gegevenstype
 • Kolombreedte
 • Kolom verplaatsen

Relationele databases

 • Relaties tussen tabellen
 • Relaties definiëren
 • Relaties tonen
 • Relaties verwijderen
 • Wijzigen relatie
 • Referentiële integriteit
 • Afdrukken relaties

Selectiequery

 • Query maken
 • Werken met query
 • Selectiecriteria
 • Geavanceerde query's
 • Parameter-, groepeer-, bijwerk- en kruistabelquery maken

Formulieren

 • Formulier maken
 • Recordnavigatie
 • Formulierweergave

Besturingselementen in formulier

 • Ontwerpweergave
 • Besturingselementen (selecteren, verplaatsen tabvolgorde aanpassen, afmetingen en wissen)
 • Opmaken besturingselementen (uitlijnen, tekstopmaak, achtergrondopmaak formulier, toevoegen veld en label, datum en tijd, logo)

Rapporten

 • Rapport maken, wijzigen
 • Schermonderdelen en rapportontwerp
 • Rapport groeperen en sorteren
 • Ontwerpfout rapport
 • Wissen rapport

Afdrukken

 • Voorbereiden
 • Afdrukvoorbeeld, - stand en papierformaat
 • Tabel, formulier, rapport en queryresultaat afdrukken
terug