Inhoud van de training Word

Basisvaardigheden

 • Kennismaking met Word (starten, afsluiten, opbouw scherm, help)
 • Nieuwe teksten aanmaken (invoeren teksten, nieuw document bewaren, document sluiten, nieuw document beginnen)
 • Bestaande documenten openen, wijzigen en opslaan (openen document, invoegpositie, tekst tussenvoegen, ongedaan maken, bewaren bestaand document)
 • Werken met selecties (selectie maken/ongedaan maken, tekst wissen/vervangen/verplaatsen/kopiëren, 
 • Office klembord, tekst verslepen)
 • Weergave van documenten (normale weergave, online lezen, pagina weergave, werken met vensters, werken met meerdere geopende documenten)

Opmaak

 • Inleiding (opmaakniveaus, opmaakprofielen)
 • Tekenopmaak (vet, cursief, onderstreept, lettertype, tekenopmaak kopiëren en verwijderen, tekenopmaakprofielen)
 • Alineaopmaak (uitlijnen, inspringen, regelafstand, alinea-afstand, nummering, kaders, tabinstellingen)
 • Documentopmaak (marges, paginanummering, papierformaat, kop- en voettekst, secties)
 • Afdrukken (voorbeeld, afdrukken met gewijzigde instellingen, voorbedrukt papier gebruiken)

Documenten controleren, bewerken en beheren

 • Spelling- en grammaticacontrole (automatische spellingcontrole, synoniemen, autocorrectie)
 • Afbreken van woorden (automatisch afbreken, afbreekstreepjes)
 • Datum, tijd en andere codes (invoegen, bijwerken van codes)
 • Zoeken en vervangen
 • Documenten beheren (dialoogvensters voor openen en opslaan, bestanden kopiëren naar diskettestation, versie opslaan)

Kolommen en tabellen

 • Kolommen (maken, wijzigen, lijnen tussen kolommen)
 • Tabellen (maken, tabellen verwerken, tabellen opmaken, complexe tabel, tabel splitsen/nesten, rekenen in tabellen, sorteren, converteren van tekst naar tabel)

terug