Inhoud van de training Excel

Basisvaardigheden

 • Kennismaking Excel (Excel scherm, help, Office-Assistent)
 • Nieuwe werkmappen maken (invoeren gegevens, wijzigen, wissen, ongedaan maken, werkmap opslaan en sluiten)
 • Bestaande werkmappen openen, wijzigen en opslaan (cel aanwijzer verplaatsen, opslaan bestaande werkmap)
 • Werken met selecties (maken selecties, reeksen, verplaatsen, kopiëren, klembord) 

Opzetten van een spreadsheet

 • Berekeningen maken (in een cel, formules, (veelgebruikte) functies)
 • Kopiëren van functies en formules (relatief en absoluut adresseren)
 • Invoegen, verwijderen en aanpassen van gegevens (invoegen/verwijderen/aanpassen, uitlijning, kolommen en rijen 
 • aanpassen)
 • Driedimensionale werkbladen (inrichting, bladen benoemen, berekeningen over meerdere bladen, groeperen bladen)

Lay-out

 • Weergave scherm (in- en uitzoomen, splitsen scherm, titels blokkeren)
 • Opmaak (getalnotatie, lettertype, cellen, vulling en patronen, opmaak kopiëren)
 • Automatische opmaak (AutoOpmaak, opmaakprofielen)
 • Tekenen (grafische lijnen, werkbalken tekenen)
 • Spellingcontrole 

Afdrukken

 • Afdrukken, pagina-insteling, paginascheiding

 Beveiliging

 • Invoerbewaking (beveiliging tegen overschrijven, verbergen gegevens)

  Grafieken en grafische objecten

 • Grafiek maken (bepalen grafiektype, gegevensreeks en grafiekopties)
 • Grafiek bewerken (selecteren, (locatie) wijzigen, werkbalk grafieken, verwijderen)
 • Grafiek opmaken (gegevenspunten, (toegevoegde) teksten, assen aanpassen, afdrukken)

Terug