CTC

Consultancy Training Communicatie

Consultancy Training Communicatie
Staat voor directe, zakelijke en professionele dienstverlening
consultancy, personal coaching, interim-management, dagvoorzitter, projectmanagement, vastgoedmanagement, training, communicatie, hulp bij onteigening, arbeidsconflict bemiddeling, reorganisatie, mediation.

 

 Nevenactiviteiten

Bestuursvoorzitter 
Stichting Omroep Vlaardingen

Voorzitter
Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen

Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Halen en Brengen (Loggerfestival)

Voorzitter 2014 -2015

Rotary Club Vlaardingen


Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Waterweg Cultureel

Adviescommissie Co÷peratiefonds

Rabobank Rotterdam (afdeling Schiedam Vlaardingen)


Ambassadeur SmartKids Foundation
Ambassadeur en one-man denktank

 

Selectiecommissie ledenraadsleden

Rabobank Schiedam-Vlaardingen

Ledenraadslid
Ledenraad Rabobank Schiedam-Vlaardingen

Lid themagroep Ledenraadsleden
Fusie Rabobank Rotterdam met Rabobank Schiedam Vlaardingen

Lid Agendacommissie 
Rabobank Schiedam Vlaardingen